"Barnflickan" får eget boende

Den rättspsykiatriska vården av Sara Svensson, den så kallade "barnflickan" i det uppmärksammade Knutbydramat, kommer att övergå från sluten till öppen form. Det beslutades i dag.

Beslutet i dag från förvaltningsrätten i Linköping innebär att hon nu får bo i eget boende. Rätten gör bedömningen att Sara Svensson fortfarande är i behov av tvångsvård, men att det inte krävs att hon är intagen på sjukvårdsinrättning.

2004 dömdes Sara Svensson till sluten rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök.

TT