Receptorer bakom ökad risk för levercancer

Levercancer är en av de absolut dödligaste cancerformerna - det är den tredje vanligaste orsaken till cancerdöd i världen. Drygt hälften av levercancerfallen orsakas av Hepatit B-virus, men risken för att Hepatit B leder till levercancer är betydligt större hos män än hos kvinnor. Nu tror sig forskare ha funnit förklaringen till könsskillnaderna.

Rökning, alkoholkonsumtion, ålder, yrke – ja, könsskillnaderna när det gäller kopplingen mellan Hepatit B och levercancer har kontrollerats mot en massa olika faktorer, men ändå visat sig finnas kvar. Därför har forskarvärlden mer och mer lutat åt att det är själva androgenerna, dom manliga könshormonen, som orsakar den ökade risken hos män.

Men i en ny studie i tidskriften Science Translational Medicine så visar det sig, att så förmodligen inte är fallet.

– Studien visar är att det är själva receptorn för androgen som betyder någonting, och det är intressant, säger professor Ola Weiland, som forskar på Hepatit B vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Det är alltså inte hormonet i sig som orsakar könsskillnaderna, enligt den här studien. Resultaten tyder i stället på att förklaringen finns hos levercellernas receptorer för manligt könshormon. Blockerar man receptorerna, så sker en tydlig minskning i risken att cancer utvecklas i levern – i alla fall på dom möss som man använt sig av i studien.

Det här är en helt ny funktion som man inte sett förut, som också skulle också kunna utnyttjas kliniskt, enligt forskarna. Och professor Ola Weiland håller med – men påpekar att det är en lång väg kvar dit.

– Det är ju alltid så när man får sådana här tidiga djurstudier att det är mekanistiskt intressant. När man vidareutvecklar det här så får man pröva om det här stämmer även hos människor, om det är så att man får en mindre risk att drabbas av tumörer om man blockerar receptorn. Men det är lång väg kvar till att man kan använda det här i mediciner, säger han.