Var tionde bil elbil år 2020

Om tio år kan var tionde ny bil drivas av en elmotor, helt eller delvis. Det slås fast i en oberoende brittisk forskarrapport.

Men forskargruppens ordförande, professor Roger Kemp, poängterar att det kommer att krävas mycket jobb för att elbilar ska bli den mirakelmedicin för miljön som många verkar hoppas på.

– Jag tror att det finns många som tror att det här är någon slags "mirakelmedicin" som ska fungera väldigt raskt. Vad vi har kommit fram till i vår rapport är att det är möjligt att göra den här typen av miljöbesparingar genom elektriska fordon, men det kommer att krävas hårt arbete, säger han.

Enligt den nya rapporten från den brittiska ingenjörsakademien kan elbilar nå en marknadsandel på 10 procent år 2020, i alla fall om man räknar med så kallade laddhybrider, som drivs med både el och bensin eller diesel.

Men forskarna menar att det kommer att krävas stora investeringar i bland annat laddsystem för att riktiga elbilar ska kunna slå igenom, åtminstone i städer. Och hittills har ingen sagt sig vilja betala för tusentals brittiska laddstolpar, menar Roger Kemp:

– Det är inte riktigt klart vem som ska stå för den här kostnaden. Bör det vara elbolagen, staten, kommuner eller privata bolag?

Och utöver stora kostnader ifrågasätter forskarna nu miljövinsten med elbilar, åtminstone i Storbritannien där mycket av elen kommer från förbränning av kol eller naturgas.

– Vi är ett av de länder i Europa med lägst andel förnyelsebar el eller kärnkraftsel, i motsats till Sverige, som är ett av de bästa länderna. Så läget är att vi har svårt att veta hur vi ska minska de totala utsläppen, säger Kemp.

Men trots den tveksamma miljönyttan med elbilar var han en av dem som välkomnade den nyligen avsatta brittiska regeringens beslut att införa ett bidrag på 5 000 pund till den som köper en elbil.

Bidraget på motsvarande 59 000 kronor är tänkt att jämna ut skillnaden i inköpspris mellan en elbil och en mer traditionell bil. Men med en ny regering i Storbritannien är det oklart om elbilsreformen kommer träda i kraft nästa år som det var tänkt.

– Jag har inte sett någonting som tyder på att den nuvarande regeringen planerar att fortsätta med reformen, men vi får hoppas att den gör det, säger Roger Kemp.

Här i Sverige sade Centerpartiet för en vecka sedan att man vill införa ett liknande stöd på upp till 50 000 kronor för den som köper en lågutsläppande bil, i praktiken elbilar eller laddhybrid.