Migrationsverket vet för lite om HBT

Ojämna kunskaper om HBT-frågor bland handläggarna på migrationsverket innebär risk för brister i rättssäkerheten för asylsökande HBT-personer. Samtal med Stig-Åke Pettersson, flyktinghandläggare på RFSL.