"Skilj a-kassorna från fackförbunden"

Folkpartiet vidhåller sitt gamla krav på en allmän arbetslöshetskassa. Och den ska vara statlig. Det säger partiledaren Jan Björklund till Dagens Nyheter.

Kravet går rakt emot LO:s hållning, som är att fackföreningarna ska fortsätta att sköta arbetslöshetsförsäkringen.

Men Björklund menar att eftersom alla andra socialförsäkringar är statliga borde även arbetslöshetsförsäkringen vara det, och framhåller även att staten redan nu betalar två tredjedelar av a-kassornas kostnader.

Kravet, som FP:s partiråd ska ta ställning till i helgen, blir därmed en fråga för valrörelsen. Regeringen tillsatte nyligen en parlamentarisk utredning om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Den ska vara klar till 2013 men så länge tycks inte FP vara berett att vänta.

LO-chefen Wanja Lundby-Wedin har tidigare kallat det "en attack mot den svenska modellen" att skilja fackförbunden från a-kassorna. Ett starkt argument för fackföreningarna att behålla a-kassorna är att det gör att flertalet löntagare går med i facket.

Det är ett argument som Björklund avfärdar. Han hänvisar till att medlemskap i facket har en stark tradition i Sverige.

– Jag tror inte att facken behöver vara oroliga, säger Jan Björklund, och tillägger att han stödjer modellen med kollektivavtal mellan starka parter på arbetsmarknaden.