Avtal om Norderstrand görs om

Det kan bli bostadsrättsföreningen vid Norderstrand som tar över skötseln av stranden. Det står klart sen kommunen gjort om nuvarande avtal med Visby Camping.

Avtalet ger campingbolaget rätt att hyra ut stranden i andra hand.

Men samma villkor ska gälla som tidigare, det vill säga att stranden, bryggorna och toaletterna ska skötas och hållas tillgängliga för allmänheten.

Sommaren 2009 fick skötseln av stranden kritik, bland annat för trasiga gungor och för lite sand på stranden.