Ny kritik mot Överförmyndarnämnden

Ytterligare en anmälan har riktats mot Överförmyndarnämnden på Gotland. Anmälaren vill att länsstyrelsen ska granska om överförmyndarenheten är opartisk, om verksamheten är rättssäker och ifrågasätter om de som jobbar som god man eller förvaltare alltid är lämpliga och tillräckligt kunniga för sina uppdrag.

Anmälaren grundar sin skarpa kritik mot Överförmyndarnämnden på flera års kontakt med gode män och förvaltare i Gotlands kommun.

Under åren har han på nära håll följt flera gode mäns och förvaltares arbete och då bland annat noterat hur de missat att tillvara ta den hjälpbehövandes intressen och sett hur de anhöriga utnyttjat en äldre och sjuk persons svaga situation.

På länsstyrelsen är det länsassessor Morten Spencer som utreder Överförmyndarnämndens agerade i det aktuella fallet.

Han säger att han ser mycket allvarligt på anmälan och har bett Överförmyndaren om en förklaring.