Tärnabay

Nej till sydsamiskt språkcenter

Det blir inget Sydsamiskt språkcenter i Tärnaby. Istället blir det ett samiskt språkcenter. Det här upprör Sydsamer som hoppats på en förstärkning av det sydsamiska språket.

– Det är otroligt tragiskt att man gjort den här abrovinkeln på det här språkcentret, därför att sydsamiskan är ju konsterat att vara ett av de mest hotade språken. Så därför är det för sydsamiskans del en katastrof, det säger Odd Willenfeldt sametingspolitiker och sydsamisk språklärare från Tärnaby.

Men varför är det så viktigt med ett sydsamiskt språkcenter i Tärnaby?

--Därför att det ligger på sydsamiskt område och därför är det tämligen självklart att språkcenter i Tärnaby ska jobba med sydsamiska frågor.

I ett plenumsbeslut från 2006 fastslog sametingets folkvalda politiker att det skulle bildas sydsamiska språkcenter i Tärnaby och Östersund. Men nu när uppdraget färdigställts på regeringskansliet framgår att det är samiska språkcenter som ska etableras. Odd Willenfeldt tycker att det var ett olyckligt beslut.

– Nu kan regeringen säga att vi har ett språkcenter som behandlar alla varieteter och då behöver vi inte inträtta fler språkcenter inom överskådlig tid.

Sara Larsson, du är styrelseordförande på Sametinget, tycker inte ni ifrån styrelsen att ni kunde ha gjort mer i den här frågan? För att det skulle bli ett sydsamiskt språkcenter.

– Jag tycker att det är bra att de här språkcentrena stödjer alla samer som vill återta sitt språk. Jag tror att det är bra och vi har försäkrat att vi har sydsamisk kompetens på båda de här språkcentrena, det är informationen jag fått från sametingets kansli. Så vi har nog försökt göra vad vi kunnat. Problemet är att sametingets plenum och sametingets styrelse skulle ha fattat ledande beslut.

Men finns det inte en risk att det redan svaga sydsamiska språket blir ännu svagare och tunnas ut efter ett sånt här beslut?

--Jag tror, jag hoppas inte det, säger Sara Larsson.