KATRINEHOLM

Elev trakasserade lärare på internet

En elev på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm har stängts av från undervisningen efter att han startat en hatgrupp på Facebook mot en lärare på skolan. Anneli Hedberg, skolpolitiker i Katrineholm, ser allvarligt på hotet och läraren har polisanmält eleven.

Gruppen som eleven startade på webbmötesplatsen Facebook hade rubriken "Döda XX" (lärarens för- och efternamn). Facebook-gruppen fick snabbt flera medlemmar bland elever som var missnöjda med läraren.

Anneli Hedberg, ordförande i bildningsnämnden i Katrineholm säger att man aldrig tidigare stängt av en elev på grund av ett agerande på internet.

– Det är lika allvarligt att uttrycka den här typen av hot i ett socialt medium som det är när man möts fysiskt, säger hon.

Efter att eleven stängts av från undervisningen startade han snart en ny grupp på Facebook som hyllade initiativet till den första.

– Har man gått hem och startat upp en ny har man inte förstått allvaret i det hela, säger Anneli Hedberg.

I nästa vecka ska bildningsnämnden besluta om eleven ska stängas av eller förvisas från skolan.

En gymnasieelev kan förvisas från en skola högst tre terminer.

Läraren har polisanmält eleven, som är under arton år.

Jonas Carnesten
jonas.carnesten@sr.se

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se