vårgårda

Satsar en miljon på ungdomarna

Vårgårda kommun satsar nu en miljon kronor på särskilda insatser för barn och unga fram till årsskiftet, detta för att få bukt med problem som missbruk av droger och alkohol, vandalisering och skolk. Bland annat ska kommunen satsa på fritidsaktiviteter som ungdomarna själva är delaktiga i.

På en bänk utanför Sundlergymnasiet sitter Matilda Stridh och Elin Johansson, och de säger så här om hur de upplever situationen bland Vårgårdas unga:

– Det är många som drogar, skolkar och gör dumma saker.

Och det här tycker de behöver göras:

– Man ska försöka hitta ungdomarnas intresse och aktiviteter och finna stöd hos vuxna.

Och det är precis vad Vårgårda kommun nu satsar en miljon kronor på. Carina Paulsson är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen och en av de ansvariga det förvaltningsöverskridande projektet:

– Vi har flera antällda ute på fältet som träffar ungdomarna där de är - och har en dialog med dem.

Projektet som kallas satsning på barn och ungas fritid i Vårgårda 2010 innebär rekrytering av två fältassistenter, extraöppet på fritidsgården, närmre samarbete mellan kommun och polis i jakten på unga droganvändare och utbildning av kommunpersonal.

Och så då pengar till aktiviteter som ungdomar själva vill få möjlighet att göra.  Matilda Stridh vet vad hon saknar för fridsaktivitet i Vårgårda:

– Streetdance!