SJUKVÅRD

Hjärtsjuka efterbehandlas på nätet

Nyopererade patienter, som till exempel genomgått en kranskärlsvidgning. PCI, och som slarvar med sin efterbehandling, kan nu få utbildning på Internet.

Det har visat sig att det är väldigt få som efter en akut hjärt- kärlhändelse deltar i aktiva rehabiliteringsåtgärder. I Värmland ligger det på mellan 28 och 30 procent så det är väldigt få som deltar i aktiva åtgärder, vilket är viktigt för att undvika att bli sjuk igen.

– Man tycker ofta man är frisk när man kommer från sjukhuset, och man ser inte värdet i att delta i aktiva rehabiliteringsåtgärder, säger Christer Olsson ordförande i Hjärt- och lungsjukas förening i Värmland.

Utbildningen kräver först och främst att man har en internetuppkopplad dator. Den består av fyra delar som tar 20 minuter vardera att gå igenom där bland annat utbildning och kunskapsfrågor varvas med riskfaktorer för nyopererade hjärt- och lungsjuka.

Utbildningen har varit igång på försök i Värmland sedan första maj, men tanken är att det ska bli en permanent tjänst från landstinget, Hjärt- och lungsjukas förening i Värmland samt ett internationellt läkemedelsföretag.

– Vi kommer att följa upp det här och titta på hur många som går in på nätet och det kommer vi att göra fortlöpande. Den första uppföljningen gör vi om sex månader och sedan kommer vi att titta på detta varje halvår, avslutar Christer Olsson.