jämtlands län

Bemanningsföretag tror på nyanställningar

Nio av tio bemanningsföretag räknar med att nyanställa under det andra kvartalet. Dit hör Kornboden med verksamhet i Sundsvall och Östersund. Områdeschefen Jens Olsson tror att företaget kommer att fördubbla verksamheten fram till nyår.

Nio av tio bemanningsföretag i landet räknar med att nyanställa under det andra kvartalet i år.

- Vi kommer att gå ifrån dagens 75 till kanske ända upp till 150 anställda, säger Jens Olsson, områdeschef för bemanningsföretaget Kornboden.

Just det företaget har 13 kontor runt om i landet; i Sundsvall, Östersund, Kramfors och Örnsköldsvik. Det handlar framförallt om utbildad personal inom verkstadsindustrin.

- Jag kan inte säga att lågkonjunkuren är över helt och hållet, säger Jens Olsson. Företagen är fortfarande försiktiga men visst märker vi ett ökat behov av personal.

Bara i Örnsköldsvik finns det fyra olika bemanningsföretag. Även hos Adecco räknar man med att behöva nyanställa.

- Vi tror att vi går från dagens 40 till någonstans runt 100 anställda, säger Mikael Hållberg hos Adecco.

Det är framförallt verkstadsindustrin som hyr delar av sin personal via bemanningsföretagen.

- Vi har verksamhet på tre ställen i länet och jag kan inte se att behovet är större vare sig det gäller Sundsvall, Kramfors eller Örnsköldsvik, säger Jens Olsson hos Kornboden.

Lennart Sundwall

lennart.sundwall@sr.se