Sidas ledning byts ut

Regeringen sparkar Sidas generaldirektör Anders Nordström och organiserar om den hårt kritiserade myndigheten, uppger regeringskällor.

 tar nu över ledningen av Sida. Nuvarande generaldirektör Anders Nordström går vidare som generaldirektör i Regeringskansliet där biståndsminister Gunilla Carlsson hoppas kunna använda honom inom utrikesdepartementet.

Charlotte Petri Gornitzka kommer att tillträda sin nya tjänst 1 juni, en öppen rekryteringsprocess kommer att inledas för att tillsätta tjänsten som generaldirektör för Sida.

Beslutet att organisera om myndighetens ledning fattades av regeringen på torsdagsförmiddagen.

Det görs för att "säkerställa att Sida kommer tillrätta med de uppmärksammade verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska bristerna," enligt ett pressmeddelande.

Sida har en längre tid haft underskott på cirka 45 miljoner kronor på en total budget på 933 miljoner kronor. Och det gäller alltså Sida förvaltning.

Själva biståndet som Sida har hand om till utvecklingsländerna är på 16 miljarder per år och det är inte anmärkningar på detta orsakar att Anders Nordström får sparken säger Gunilla Carlsson.

Därför har regeringen beslutat om "åtgärder för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig myndighet".

I går skrev biståndsminister Gunilla Carlsson i en debattartikel på nyhetssajten Newsmill att biståndet och biståndsförvaltningen lider av omfattande systemfel.

"Tyvärr har jag missbedömt omfattningen av biståndsförvaltningens utmaningar. Alliansregeringens reformering av det svenska biståndet måste därför intensifieras och styrningen av Sida måste stärkas. För att nå visionen om ett bistånd som gör nytta fullt ut krävs omfattande förändringar".

Enligt Carlsson kom droppen som fick bägaren att rinna över när det stod klart att svenska medel inom hälsosektorn i Zambia under flera år varit föremål för "grov korruption och förskingring av betydande belopp, utan att det uppmärksammats inom biståndsförvaltningen".

Gunilla Carlsson skrev också på Newsmill att problemen inte enbart kan skyllas på den tidigare socialdemokratiska regeringen och inte heller på enskilda medarbetare inom Sida, utan "ansvaret ligger hos Sidas ledning när det gäller myndighetens tillkortakommanden".

Såväl 2008 som 2009 riktade Riksrevisionen kritik mot Sida för bristande kontroll av biståndet till bland annat Tanzania och Zambia men även andra länder.

Revisionen riktade också kritik mot regeringen för att ha varit för dålig på att styra myndigheten och biståndsministern lovade då att ta sitt ansvar för bättre styrning av Sida.

Sida har också fått påskrivet för att göra av med för mycket pengar, budgeten har spräckts.

Ett av regeringens grepp var att förra året ge Sida en överrock i form av hjälp från Ekonomistyrningsverket för att få ordning på intäkter och utgifter.

Relationerna mellan biståndsministern och Sidas ledning har stundtals varit ganska frostig, något som bland annat inneburit att Sida-chefer skrivit brev till ministern och klagat över orimliga krav på resultat.

TT/Ekot