VÄSTERBOTTEN

Posten kommer först på eftermiddagen

Till hösten kommer posten att delas ut senare i länet och en del hushåll kan få posten så sent som fyra på eftermiddagen. En av orsakerna är att det skickas färre brev, det säger Per Lindberg regionchef på posten.