Strömstad

Ny placering för naturum

Nu föreslår Länsstyrelsen och Naturvårdsverket en ny placering för det kommande naturumet på Koster. I stället för Nordkoster är nu Ekenäs på Sydkoster aktuellt.

Sedan regeringen förra året sa nej till den planerade placeringen vid Kostersundet har Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetat med att hitta nya tänkbara placeringar.

Restaurang Galejen på Nordkoster är ett av alternativen som tidigare varit aktuellt som naturumsbyggnad, men markägarna var emot planerna.

På lördag kommer de nya planerna på ett Naturum i Ekenäs att presenteras på ett ö-råd på Koster.