Inga trafikljus och elslingor i Visby

Det är för närvarande inte aktuellt med trafikljus i korsningen Kung Magnusväg-Österväg, alltså utanför Österport. "Det skulle för modligen innebära längre bilköer och mer problem än i dag", säger tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).

Men hela trafiksituationen på Östercentrum utreds just nu av tekniska förvaltningen och på sikt kan all trafik, förutom bussarna, komma att omdirigeras, enligt Kjell Skalberg.

Det blir heller inga elslingor i marken under Smittens backe eller Hästgatsbacken, som föreslagits i medborgarförslag.

"Att lägga ner elslingor för att smälta snön är varken ekonomiskt eller miljömässigt motiverat", säger Skalberg 

Sedan några år tillbaka har dock Trumpetarbacken i Visby innerstad elslingor, men det betecknas som ett politprojekt och den backen är smal och svår att snöröja.