Nordostpassagen

Intresset för att köra lastfartyg från Europa till Asien över Ishavet norr om Ryssland växer. Klimatförändringarna väntas leda till att isen smälter så att det blir lättare att ta sig fram den vägen. Tidigare i veckan hölls ett internationellt möte i Moskva om hur man ska utnyttja den så kallade nordostpassagen. Och i den nordnorska hamnstaden Kirkenes förbereds för att skeppa iväg den första järnmalmstransporten via den nordliga vägen till Kina. Magdalena Martisson och Nils Eklund reportrar. 16-timmen