Trygghetsvandringar i Kungsör

Ikväll är det återigen dags för trygghetsvandring i Kungsör. Vandringarna är ett återkommande arrangemang där kommunen tillsammans med olika grupper går runt i tätorten för att hitta risker och sådant som på olika sätt kan göras tryggare.

Den här gången deltar, förutom folk från kommunen, pensionärsorganisationer, skolungdomar, handikapporganisationer och polisen.

– De flesta uppfattar det väl som tryggt och säkert, men det finns olika grupper som har olika behov och önskemål och det är sådant man kanske inte tänker på som tjänsteman och då har vi gjort de här vandringarna för att vi ska få höra vad de i Kungsör tycker, säger Urban Nivfors, mark- och gatuchef i Kungsör.

Vad har vandringen vid Prästgatan och Torsgatan resulterat i?

– Det här området tittade vi på förra gången och då var det först och främst ungdomarna som påpekade att de kände sig otrygga runt ungdomsgården och vid gång- och cykelvägen ned till sporthallen. Och det var väl när man hade olika arrangemang på kvällstid, att det var väldigt mörkt och det resulterade i att vi satte upp belysning på ungdomsgården, och tre belysningsstolpar på vägen ned mot sporthallen.

Har ni pengar till det här, investeringsbudgeten är ju inte så stor?

– När vi inte har gjort mer omfattande grejer än det här så ligger det inom vår driftsbudget och det ska vi kunna klara, men skulle det bli stora saker så får vi nog lyfta det i nämnden för att få tillskott eller ta det i nästa budget, säger Urban Nivfors, mark- och gatuchef i Kungsör.