Klimatförändringar öppnar upp nya sjövägar

Intresset för att köra lastfartyg från Europa till Asien över Ishavet norr om Ryssland växer, klimatförändringarna väntas leda till att isen smälter så att det blir lättare att ta sig fram den vägen.

Tidigare i veckan hölls ett internationellt möte i Moskva om hur man ska utnyttja den så kallade Nordostpassagen. I den nordnorska hamnstaden Kirkenes förbereds för att skeppa iväg den första järnmalmstransporten via den nordliga vägen till Kina.

Oddgeir Danielsen, rådgivare på Barentssekretariatet i Kirkenes, tror att det här är startskottet för en ny handelsväg.

– Det finns en enorm möjlighet att köra betydande varuvolymer genom den korridoren, säger han.

Passagen går norr om Ryssland, över hav där det oftast brukar ligga is, och fram till Asiens ostkust. Vägen gör avståndet mellan Europa och länder som Japan och Kina mycket närmare och restiden kan bli dagar och veckor kortare.

Tidigare i veckan bjöd Rysslands transportminister in representanter från flera länder till Moskva och en konferens om hur man ska klara att få ökad trafik på den nordliga sjörutten så fort som möjligt.

I Nordnorska Kirkenes, granne med Ryssland, förbereds det för att till hösten skicka iväg en last järnmalm från stans nyöppnade gruva på den nordliga sjövägen till kunderna i Kina. Om testet lyckas kommer fler att lockas, säger Oddgeir Danielsen.

– Det exemplet kan visa att det är möjligt. De närmaste fem till tio åren så har vi sett en dramatisk ökning av trafiken genom den farleden, säger han.

Förra sommaren lyckades ett par tyska handelsfartyg åka den nordliga sjövägen utan isbrytarassistans. Klimatforskare flaggar för att det blir allt lättare att ta sig fram i takt med att den globala uppvärmningen gör farleden isfri allt längre perioder.

Även Kina har börjat visa intresse för den nordliga vägen och det kan få fart på utvecklingen, säger Oddgeir Danielsen på Barentssekretariatet.

Arve Tannvik leder näringsutvecklingsorganisationen i Kirkenes och han ser stora affärsmöjligheter öppna sig när isen smälter. Kortare resväg ger dessutom mindre utsläpp från båtarna, säger han.