blekinge

Miljonsatsning på utbildning för kulturarbetare

Kulturarbetare i Blekinge och Skåne kompetensutvecklas nu för 16 miljoner kronor. Fortbildning brukar vara arbetsgivarens ansvar, men eftersom många kulturarbetare arbetar som frilans får sällan kulturarbetare chans till vidareutbildning. Därför är det tvååriga projektet extra välkommet.

Frilansmusikern Andreas Johansson från Karlskrona har nu fått chansen att fortbilda sig för att bli bättre på att jobba med musik och teater för barn.

Ovanligt med kurser
Trots att det är ett vanligt arbetsområde så hade varken han eller hans kurskamrater tidigare fått möjlighet att fortbilda sig inom just detta område.

– Vi hade sammanlagt 12-13 års musikstudier, vi som höll på med detta. Fast ingen har egentligen varit i närheten av just detta ämne. Trots att det är ett av de vamligaste sätten att försörja sig som frilansmusiker.

Många yrkeskategorier
Kompetensutvecklingsprojektet som heter Kulturkraft syd vänder sig till alla yrkesverksamma inom dans, teater, film, musik och TV i Blekinge och Skåne.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och det är ett 80-tal olika yrkeskategorier som ska kunna ta del av aktiviteter som workshops, nätverksträffar och föreläsningar.

Ovanligt med fortbildning
Robert Karlsson som är verksamhetsansvarig på Kulturkraft syd menar att problemet inom kultursektorn är att kompetensutvecklingen normalt är ett arbetsgivaransvar men med fler och fler som jobbar på frilansbasis och färre fasta tjänster hamnar kompetensutvecklingsfrågorna lite på undantag.

Ska märkas av publiken
Frilansmusikern Andreas Johansson hoppas att den kurs i scenisk närvaro som han har gått ska komma publiken till del.

– Förhoppningsvis, när vi kommer ut i verkligheten så blir det en mycket bättre föreställning, säger frilansmusikern Andreas Johansson.

Annelie Lundin
annelie.lundin@sr.se