Bunkeflo

Hälsosam skolmodell läggs ner

Den rikskända satsningen på ökad elevhälsa genom fysisk aktivitet på Sundsbroskolan i Malmö, den så kallade Bunkeflomodellen läggs i malpåse.

Skolan har erbjudit eleverna dagliga gymnastiklektioner. Men på grund av att elevunderlaget minskar och pengarna kommer i framtiden bara att räcka till de tre lektioner som skolan obligatoriskt måste erbjuda eleverna.

– Den ekonomiska verkligheten gör att vi tvingats fatta det här beslutet. Den spontana reaktionen från eleverna var att de tycker att det är tråkigt. Men många av våra elever är ju aktiva idrottsmässigt även på fritiden, säger skolans rektor Maria Berben Lidén.