sjukförsäkringen

Många vill sjukskrivas igen

Av de närmare 13 000 som fick börja på Arbetsförmedlingen efter att dagarna i sjukförsäkringen gått ut har 5000 ansökt om att få bli sjukskrivna igen. Det visar en utvärdering som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade under förmiddagen.

Det handlar om den första grupp sjukskrivna och förtidspensionärer som efter den så kallade rehabiliteringskedjan infördes 1 juli 2008 nu vid årsskiftet fick lämna sjukförsäkringen.

Enligt Försäkringskassan var det 14 700 personer. Knappt 13 000 av dem gick till Arbetsförmedlingen och började den tre månader långa arbetslivsintroduktionen.

Den sista april hade 1700 av de 14 700 fått ett jobb, de flesta subventionerade jobb som nystartsjobb eller annat arbete med stöd.

100 gick tillbaka till sitt gamla jobb och 300 hade fått ett helt nytt jobb.

– För den absoluta merparten av personerna tror jag att det är positivt att man får en möjlighet till återgång i arbete, säger Henrietta Stein är chef på arbetsförmedlingen.

– Det arbetsförmedlarna som möter de här personerna säger är att de här personerna inte vill något hellre än att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetslivsintroduktionen ger dem en möjlighet att successivt pröva sina vingar på arbetsmarknaden igen.

När Försäkringskassan kollade i går hade 5000 av de 13 000 ansökt om att få bli sjukskrivna igen. Ingen uppgift fanns hur många som sökt sjukersättning, eller förtidspension som det hette förr. Men försäkringsdirektör Svante Borg tycker ändå att de nya reglerna för sjukförsäkringen fungerar väl.

– Som en beskrivning över hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har jobbat med den grupp människor som hade en bortre tidsgräns, så visar siffrorna nu väldigt tydligt och klart att vi har haft en sömlös övergång mellan de här två systemen, där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans har jobbat med de här människorna. Så jag menar att beteckningen stupstock på vårt arbete är dött, säger Svante Borg.