Svenska kraftnät

Ny elkabel till fastlandet tidigast 2016

Gotland kan få en ny elkabel till fastlandet tidigast år 2016. Till hösten räknar statliga Svenska kraftnät med att börja samråd kring en första kabel.

Under Almedalsveckan i fjol kom beskedet att det ska byggas en ny gotlandskabel för att säkra elförsörjningen till ön och även göra det möjligt att bygga mer vindkraft.

Enligt Malin Werner, som är kommunikationsdirektör på Svenska kraftnät, måste de ha in offerter på vad kabeln kostar innan de kan ta de definitiva beslutet om att att avsätta de 2,5-3 miljarder kronor som kablarna väntas kosta.

Men redan nu kan de arbeta vidare och ansöka om miljötillstånd för kabeln och även börja undersöka havsbottnen.

Svenska kraftnät planerar alltså för två kablar. Den första kan bli klar mellan 2016 och 2018 och den andra till 2020.

Just nu väntar man på kommunens beslut om den nya översiktsplanen för Gotland som öppnar för en kraftig utbyggnad av vindkraften, från dagens 200 MW upp till 1.000 MW.

Idag ska den frågan upp i kommunstyrelsen och vid nästa fullmäktigemöte tas det definitiva beslutet om planen.