Kritiserat företag får fortsätta

Trots all kritik mot beställningscentralen Samres, som sköter beställningarna av färdtjänstresor, så har kommunen tecknat nytt avtal som gäller i tre år.

Samres var det enda bolag som lämnade in anbud på verksamheten och Kjell Skalberg (C), ordförande i tekniska nämnden, säger att man nu kommit till rätta med de flesta av de problem som först kantade verksamheten när Samres tog över för drygt fem år sedan.

Totalt kostar avtalet med Samres kommunen nära 2,4 miljoner vilket är en något lägre kostnad än nuvarande avtal.