Rättvisan skiftar med åldern

Elever i femte klass tycker att det är mest rättvist att dela lika. Bara två år senare tycker barnen plötsligt att det är okej att alla inte får lika mycket. Det visar en norsk studie som publiceras i tidskriften Science, där man i experiment låtit barn fördela pengar mellan varandra.

I studien har forskarna tittat på hur barns uppfattning om rättvisa utvecklas och förändras med ökad ålder. Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, kommenterar den nya studien så här:

– Ju mindre man är, desto viktigare är det att alla får lika mycket och ju äldre man är, i högre grad bryr man sig om hur mycket man har jobbat för vad som är rättvist.

I ett av experimenten fick skoleleverna som deltog samla poäng i ett datorspel. Sen fick de sätta sig två och två och den ena eleven fick bestämma hur en summa pengar, som de fått av forskarna, skulle fördelas mellan de båda.

Det visade sig att femteklassarna nästan inte tog någon hänsyn till den andres prestationer i datorspelet. De fördelade pengarna strikt jämlikt. Men någonstans runt sjunde klass vände det. Då började eleverna räkna ut hur duktig den andre varit i datorspelet och gav mindre pengar till dem som lyckats dåligt. Det här beteendet förstärktes sen upp i åldrarna.

Eftersom idéer om vad som är rättvist spelar stor roll för samhället, till exempel för hur vi röstar och hur vi sätter löner så är det viktigt att förstå hur vi resonerar redan som barn, säger Olof Johansson-Stenman.

Varför barnens beteende förändras säger studien inte så mycket om. Det kan finnas biologiska aspekter. Vi kanske är inprogrammerade att belöna efter prestationer så fort våra hjärnor är tillräckligt utvecklade för det, säger han. Men det kan också finnas sociala skäl.

– Barnuppfostran till exempel, det är ju ganska vanligt att man försöker lära barn att om de anstränger dsig mycket så får de en slags belöning efteråt. Det uppfattas kanske inte alltid som rättvist, men barn kan lära sig ett slags mönster av detta. Och sådana saker kan naturligtvis också spela in, säger Olof Johansson-Stenman.

Referens:
Almås, Ingvild et al. Fairness and the Development of Inequality Acceptance. Science, 27 maj 2010. Doi: 10.1126/science.1187300)