Västra Götaland

Västra Götaland återhämtar sig

Den ekonomiska återhämtning som inleddes i Västra Götaland i höstas har fortsatt med tilltagande styrka.

Konjunkturen ser ut att stärkas rejält det kommande halvåret, vilket förväntas medföra ökad sysselsättning till hösten.

Konjunkturindexet för Västra Götaland visar att vi nu befinner sig i en normalkonjunktur.

Optimismen är starkt utbredd bland företagen och förväntningarna pekar på en uppgång i konjunkturen till hösten.

Det skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.