Söker bidrag för cancercentrum

Landstinget Halland och Västra Götalandsregionen ansöker nu om statsbidrag för att kunna inrätta ett regionalt cancercentrum. Det handlar om eventuell screening av tarmcancer, metoder för tidig upptäckt av cancer samt en mottagning för människor som överlevt cancer.