Kyrkodop dalar i popularitet

Allt färre barn döps i Svenska kyrkan. I Göteborgs stift döptes ifjol 55,9 procent av de nyfödda, en minskning med drygt tre procentenheter jämfört med året innan.