Habo

Männen styr i Habo

I Habo är två av tre ledamöter i fullmäktige män. Men trots att partierna säger att de jobbar för att få in fler kvinnor så verkar utvecklingen gå åt motsatt håll.

Det är moderaterna som styr Habo och på deras valsedel - med närmare 30 namn - så minskar antalet kvinnor inför årets val. Från tio till åtta.
- Jag har ingen direkt förklaring. Det är väl ofta så att det har lite med att göra om man är hemma för vård av barn. Jag kan inte riktigt svara på det, jag har ingen riktig förklaring, säger Erland Johansson som sitter i moderaternas valberedning

Men männen kan ju också vara hemma?
- Naturligtvis, men då kanske det är lite äldre män på listan. Det kanske beror på det.

I Habo kommun har de borgerliga partierna regerat i ungefär trettio år . Just nu är moderaterna det klart största partiet inom alliansen i kommunen med var tredjeröst.

Moderaten Erland Andersson menar att inom kommunpolitiken är det mycket män och att de har försökt få in fler kvinnor men inte lyckats. Några konkreta exempel på hur de ska få in fler kvinnor till nästa mandatperiod kan han inte ge.
- Jag kan inte peka på något direkt. Men Habo är ju en expansiv kommun och vi får ju mycket nyinflyttade kvinnor som vi kanske ska försöka fånga upp på ett bättre sätt än vi gjort, säger Erland Andersson.