Vi adjes ansurijpe ternimaton pej zor

Integraciako taj jämsteldhets minnister Nyamko Zabuni kamel te avel jek krist te avelpe förbud pej shaverengo taj paj zorako ansuripe. Vi phenelpe  le ternimaton te delpe stöd savalen lenge familiji kamen pej zor te anusirin. Te saj avel le ternen shajipe pe rehalibitacia taj informacia. Jekh avri rodipe khatar o socialstyrelsen taj Stockholms universitet sikavelpe ke pej terne pe savala zal zorimasko ansiripe zal vi sykisko taj fyzisko zor khatar le dada deja taj kahat lengi familja. Kado patreto so sikavelpe paj ternengi situacia si alarmerande phenel o regeringo. Adjes delpe jekh startegia khatar o Regering sar te kerelpe maj dur butji tena zanelpe te solpe zor pej shavora pe o ansurinpe.