Konjunkturläget allt bättre

"Det går i rask takt"

Nu är ljusningen definitivt här för konjunkturläget i regionen. Bäst är läget för bilhandlarna.

Det här visar konjunkturbarometern för Västra Götaland, som är en enkätundersökning bland drygt 1 000 större företag i Göteborgsområdet, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.

– Bilhandlarna närmar sig en högkonjunktur i rask takt, följda av detaljhandel och uppdragsverksamhet. Sedan kommer byggsektorn, säger Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Vad finns det för förklaringar till att det går så bra för bilhandeln nu?

– Det finns två delar. Det ena handlar om ett uppdämt behov av bilköp, man har legat lågt under en period. Men jag tror också att det är ett tecken på en ganska optimistisk syn på framtiden.

Bilhandlarna är inte ensamma. Enkäten visar också att tillverkningsindustrin återhämtar sig, att textilindustrin går bättre och och att antalet anställda inom IT-sektorn ökat något sedan i höstas. Senaste halvåret har läget förbättrats för samtliga branscher, med vissa lokala variationer.

– Göteborgsregionen och Sjuhärad ligger i täten, och Fyrbodal och Skaraborg ligger snäppet efter och börjar nu komma in i normalkonjunkturen.

Vad kan det finnas för förklaringar till att krisen inte slagit hårdare i Göteborg, med tanke på fordonskrisen?

– Göteborgsregionens näringsliv har förändrats de senaste tio, femton, tjugo åren. Det finns en betydligt större spridning idag och det finns en större lokal marknad. Man är mindre känslig för konjunktursvängningar nu, och det innebär att man klarar de här kriserna bättre nu än tidigare, säger Bertil Torsäter.

Anna Brodin
anna.brodin@sr.se