Sundsvall

90 bort från Ortviken

SCA kommer att minska personalstyrkan vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall med 90 personer under de kommande två åren. Orsaken till personalminskningen är enligt SCA ökad effektivitet på grund av ökad kompetens, ny teknik och effektivare organisation.
Minskningen ska genomföras genom naturliga avgångar, främst genom så kallade avgångspensioner.

Vilka som ska erbjudas avgångspension är ännu oklart. Personalminskningen kommer att starta under hösten och ske successivt.
SCA har cirka 900 anställda på Ortviken.