Domstolarna vill att fler brott ska ge böter

Efter flera år av kritik presenterade i dag polis, åklagare och domstolar en rad åtgärder för hur de bättre ska klara upp så kallade mängdbrott. Bland annat vill man att polisen ska kunna utfärda böter för fler brott än i dag, utan att det behöver gå till domstol.

– Det är sannolikt ett flertal brott. Snatteri, olovlig körning, brott som det finns stipulerade straffsatser för och där det är en ganska enkel hantering, säger rikspolischef Bengt Svensson.

Det handlar återigen om de så kallade mängdbrotten, även kallade vardagsbrott, det kan röra sig om till exempel misshandel, trafikförseelser eller bostadsinbrott och de utgör 80 procent av de brott som anmäls av polisen.

Polisen har i flera år fått kritik för att de här utredningarna är för dåliga och tar för lång tid, senast igår kom ny kritik i en rapport från Riksrevisionen.

Men nu har alltså polisen, åklagarmyndigheten och Domstolsverket tillsammans tagit fram en rad åtgärder för hur det ska bli bättre. Utöver förslaget om att fler brott ska kunna ge ordningsbot finns där också förslag på åtgärder som mer utbildning, ökade möjlighet till DNA-testning, snabbare beslut av åklagare och att domstolar bör få större möjlighet att hålla förhandlingar även när det misstänkte inte dyker upp.

Förslagen lämnades i dag till justitieminister Beatrice Ask som är den som gett uppdraget till myndigheterna, och hon säger sig vara beredd att låta utreda flera av förslagen.

– Vi måste titta på hur utvecklingen ser ut och vad man kan göra för att hitta modernare former för lagföring och annat så att det finns nog mer än en utredning som blir ett utslag av de här förslagen, säger hon.