Götene

Kommunen köper Götene Folkets park

Götene kommun går in och köper Götene Folkets park för 200 000 kronor av konkursboet. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen.

Målet är att Folkets park ska ha en publik verksamhet även i framtiden.

Det skriva Nya Lidköpingstidningen på nätet.

Kommunen ska nu jobba för att hitta en förening som kan driva parken, medan kommunen står som ägare.