Kiruna

Svappavaaragruvan överklagad

Naturvårdsverket överklagar ansökan om gruvbrytning i Svappavaara i Kiruna kommun till miljööverdomstolen. Som skäl till överklagan anges att gruvbrytningen ska prövas tillsammans med LKAB:s befintliga verksamhet i Svappavaara.

Idag finns ett redan ett pelletsverk, ett anrikningsverk och ett vattenmagasin i Svappavaara. Därför anser Naturvårdsverket att all verksamhet hör ihop med varandra och också ska prövas som en.

Det var den 10 maj i år som miljödomstolen godkände LKABs ansökan om att att starta järnmalmsbrytning i Gruvberget i Svappavaara.

Under tiden naturvårdsverkets överklagan behandlas i övermiljödomstolen, kommer gruvbrytningen i Svappavaara att pågå berättar LKAB:s VD Lars-Erik Aaro.

Att gruvbrytningen pågår under tiden som överklagan behandlas är inget som Naturvårdsverket motsätter sig, enligt Åsa Wiklund-Fredström jurist på Naturvårdsverket.

Det var den 10 maj i år som miljödomstolen godkände LKAB:s ansökan om att att starta järnmalmsbrytning och krossning/sovring i Gruvberget i Svappavaara.

Men nu överklagar alltså Naturvårdsverket beslutet, och hoppas att miljööverdomstolen ska stoppa gruvdriften.