Naturskyddsföreningen: Det är illavarslande

I en enkät Sveriges Radio gjort bland kommunala miljöchefer, svarade drygt hälften av dem som deltog, att de är missnöjda med resurserna. Svenska Naturskyddsföreningen tycker att det är illavarslande.

– Det är väl ganska självklart om man ser till hur mycket av ansvar som har delats ut till kommunerna och att de inte fått ökade medel för att klar de uppgifter de är satta att förvalta, säger Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Det är ganska enkelt att konstatera att betinget ökat men resurserna har inte ökat, då är det stor sannolikhet att man heller inte sköter de uppdrag man är satt att genomföra.

Svante Axelsson ger några exempel vad han anser brister i kommunalt miljöarbete, i strandskyddsärenden, där Naturskyddsföreningen överklagat kommunala beslut, har kommunerna fått ändra sig i flertalet fall.

När det gäller luftkvaliteten i storstäderna, också det en fråga för kommunerna, har Sverige fått kritik av EU-kommissionen.

I Sveriges Radios enkät, med 199 miljöchefer, som besvarade frågan om miljökontorets resurser, svarade 102 att de inte räcker till. 74 personer tyckte att de gör det, och 18 hade ingen åsikt.

För några år sedan undersökte SKL, Sveriges Kommuner och landsting hur stor kostnadstäckning miljö och hälsoskyddet hade.

Då, år 2006, räckte avgifterna till att finansiera 40 procent av miljöskyddsverksamheten och 20 procent av hälsoskyddet.

Miljökontoren har förväntningar på sig både från kommunledning och från staten - utan att pengar styrs till det.

SKL:s handläggare för miljökontoren, Nils Alesund, tycker att kommunerna borde få rätt att ta betalt för mer.

– Det som staten skulle kunna göra i det här fallet är att ta bort en del av de begränsningar i vad man kan ta betalt för inom tillsyn och kontroll och låta kommunerna finansiera hela det området utan att skjuta till skattemedel för det, säger Nils Alesund.

Som till exempel vadå?

– Remissförfarande, överklagandeärenden och annat som tar ganska mycket tid från tillsynen och kontrollen som inte går att ta betalt för idag men definitivt hör till det här området och borde kunna finansieras av avgifter.