Trafik

Uddevallabron öppnar igen

Uddevallabron, som har varit avstängd för en mängd olika underhållsarbeten, kommer att öppna för trafik igen i kväll klockan 19.

Den norrgående körbanan kommer ett tag framöver att vara dubbelriktad för trafik.

Trafikverkets broförvaltare Jonas Andersson förklarar vad som har gjorts på Uddevallabron den senaste tiden.

– Varje år gör vi underhåll av bron. Vi tvättar bron, farbanan, kantbalkar, räcken med mera. Vi har också inspekterat kablarnas infästning uppe i pylonen. Förra veckan hade vi en stor skylift, så att vi nådde ända upp för att kunna inspektera kablarna, säger Jonas Andersson och pekar upp mot de höga pelarna.

– I natt gjorde vi en så kallad referensmätning av bron, där vi ser hur bron uppför sig och om det finns någon rörelse i bron. Det har vi för att följa hur bron fungerar. När det blir några avvikelser i dessa referensmätningar så är det ett tecken på att något händer eller har hänt.

Broförvaltare Jonas Andersson har hand om 1 000 konstruktioner inom vårt område och han förklarar att just Uddevallabron är en komplicerad konstruktion, som har haft en del inkörningsproblem och som kräver underhåll.

Under två veckor har bron varit helt, eller delvis stängd för trafik, av säkerhetsskäl både för trafikanterna och för vägarbetarna.

Det är många som har frågat sig varför man måste stänga av hela bron. Martin Sjögren, vägarbetare för Svevia berättar varför.

– För att göra jobbet trafiksäkert så måste vi göra det i och med att vi flyttar från den ena sidan till den andra. Trafiken har gått i den södergående och nu kommer trafiken att gå i den norrgående så att vi kan arbeta trafiksäkert i den andra körfilen.

Man har passat på att justera isvarningssystemet och också gjort en del beläggningsjusteringar. Dessutom arbetar man med att göra övergången från väg till bro tystare.

– Detta gör vi för att vi har fått en del klagomål från närboende att denna vägfog gör oväsen och nu har vi försett den med anordningar som gör att den blir tystare. Man har svetsats fast små bitar, så kallade romboider som gör att däcken möter dessa plattor diagonalt. Då blir det tystare än om däcken möter tvärs, förklarar broförvaltare Jonas Andersson på Trafikverket.

Från och med 11 juni ska allt flyta på som vanligt, om det går enligt planerna.