Art som är först på plats får stanna

Efter skogsbränder eller vid kalhyggen kan arter som kommer först till platsen ha betydelse för hur hela det framtida ekosystemet kommer att se ut. Forskare har länge anat att det ligger till på det här viset, men nu har det för första gången visats i en studie.

I experimentet byggde forskare upp små ekosystem i olika konstgjorda dammar. I dammarna introducerades ett givet antal arter i slumpvis ordning. När flera år gått fanns det lika många arter i varje damm, men de arter som dominerade var de som kommit först.

Det här visade sig spela allra störst roll i dammarna med mycket näring i. I de näringsfattiga var det bara ett visst antal arter som klarade sig över huvud taget så därför var konkurrensen inte lika hård där. De nya resultaten visar att slumpmässiga faktorer spelar en stor roll för biodiversiteten, det vill säga hur många arter som finns och kan vara viktiga att ha i åtanke till exempel när man ska återskapa ekosystem eller återinföra arter som tidigare utrotats, menar forskare.

Referens:
Chase. M. Jonathan. Stochastic Community Assembly Causes Higher Biodiversity in More Productive Environments. 27 Mary 2010, page 1 doi: 10.1126/science.1187820.