Karlskoga

Rutiner kring våld måste bättras

Efter att en sjuksköterska utsatts för våld vid akutmottagningen på Karlskoga lasarett kräver nu arbetsmiljöverket att de ser över säkerheten för sina anställda.

Efter en inspektion konstaterar arbetsmiljöverket bland annat att lasarettets rutiner för anmälan av våldshändelser måste förbättras och att rutiner kring hot och våld måste förbättras.