Sörmland

Snabbt bredband till fler

Om tio år ska de allra flesta invånare i Sverige ha tillgång till bredband med hög hastighet. Det är ett mål som regeringen har satt upp. Staten vill skapa möjligheter för investeringar i områden där det idag inte är möjligt på kommersiella grunder.

Förutom statens satsningar kan kommunerna söka EU-pengar för att bygga ut bredbandsnätet på landsbygden.

Regina Vestas arbetar i organisationen Hela Sverige ska leva Sörmland och hon hoppas att satsningarna ska hjälpa.

– Det är jätteviktigt att det satsas, men jag undrar om det kommer att satsas rätt. Vi vet ju sedan tidigare att det här många gånger hamnar i stora upphandlingar och stora företag vill göra vinster, istället för att man ser till den lilla människan.

Regeringens mål är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund år 2020. Kommunerna kan själva söka bidrag från EU:s Landsbygdsprojekt för bredbandsutbygganden, men kravet är att de själva står för 25 procent av finansieringen.

Enligt länsstyrelsen har majoriteten av invånarna i Sörmland någon form av bredband, men kvalitén varierar. Många av kommunerna har bredband genom en telefontråd, så kallad ADSL-teknik, men är inte på långa vägar lika effektiv som den fibertråd som regeringen föreslår.

Länsstyrelsen menar att det finns ett mönster i Sörmland - ju bättre kvalité på bredband med hög hastighet, desto färre användare. I dag är det endast hälften av sörmlänningarna som har tillgång till minst 50 megabit per sekund. En stor orsak har med ekonomin att göra, menar länsstyrelsen. De som är värst drabbade är boende på landsbygden.

– Vi har ju blivit ett internetsamhälle, där vi snart inte kan ta ut pengar någonstans, betala räkningar och sköta ärenden utan nätet. Ren samhällsservice sker över nätet idag och då behöver det fungera, säger Regina Vestas. Det är bland det viktigaste som vi behöver idag, för landsbygdens överlevnad.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se