Kommunstyrelsen oense om privatiseringar

Kommunen ska försöka få fler att starta eget, bland annat genom information. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Men politikerna var inte eniga.

Oppositionen tycker att kraften istället ska ägnas åt att bättre utvärdera den verksamhet som redan idag privatiserats. Det blev votering 8 - 7, som alliansen vann.
Den utvärdering som hitills gjorts av konkurrensutsättningen visar att den minskat kommunens kostnader i flera fall, men att det inte går att uttala sig om kvaliten ännu. Inom bland annat hemtjänsten har enkäter visat att brukarna är mer nöjda med den kommunala än med den privata hemtjänsten.