Obama: Slut med kriget mot islamisterna

USA ska inte längre föra krig mot terrorismen, och fienden är inte islamisterna. I president Obamas nya säkerhetsdoktrin pekas en fiende ut: al-Qaida.

USA:s president Barack Obama vill att USA satsar mer på diplomati och ekonomisk utveckling för att förbättra sin egen säkerhet. Det framgår i den säkerhetspolitiska doktrin som varje president måste presentera för kongressen. I doktrinen lyfts också den dåliga amerikanska ekonomin fram som ett säkerhetspolitiskt hot.

– Det här är en säkerhetsstrategi med ett helhetspersektiv och vi tror att USA måste se världen mycket mer ur det perspektivet.

Det sa utrikesminister Hillary Clinton när hon presenterade Obamaregeringens första säkerhetspolitiska doktrin. Det är ett dokument som varje amerikansk president måste lägga fram inför den amerikanska kongressen.

Obamaregeringen säger i doktrinen att USA nu agerar i en mer sammanflätad värld än tidigare och där måste koncentrera sig mycket mer på internationellt samarbete och diplomati när det gäller att komma åt problem som extremism, kärnvapenspridning och klimathot med mera.

– I en sådan här värld är USA:s ledarskap mer nödvändigt än någonsin sa Hillary Clinton vidare.

Men i doktrinen sägs också att USA måste behålla sin militära överlägsenhet i världen, men att den militära makten inte får överutnyttjas. Under Obamas tid som president har ju USA dock kraftigt utökat sin militära närvaro i Afghanistan och också genomfört betydligt fler attacker med förarlösa plan i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan än tidigare.

President Obama har ju också betonat att USA inte för ett krig mot terrorismen, som president Bush definierade saken. I Obamadoktrinen sägs att kriget i stället mer specifikt är ett krig mot terrornätverket al-Qaida, och att målet är att besegra och tillintetgöra al-Qaida.

Dokumentet tolkas av vissa bedömare som en helt ny inriktning jämfört med Bush-eran, medan andra ser det mer som en gradskillnad. Under president Bush betonades ju bland annat USA:s rätt till och behov av att på egen hand genomföra förebyggande krig. Den nya doktrinen kan ses som ett försök att med hjälp av till exempel mer diplomati försöka se till att USA i framtiden inte ska behöva agera på egen hand.

I doktrinen ses också USA:s väldiga statsskuld och budgetunderskott som säkerhetspolitiska hot, och något som USA snarast måste komma till rätta med. Dessutom betonas behovet av att bekämpa inhemsk terrorism. Det har ju blivit mycket uppmärksammat på sistone, bland annat dödskjutningen på militärbasen Fort Hood förra året och bombförsöket på Times Square i New York för några veckor sedan.

Det drygt 50 sidor långa dokumentet är ett slags sammanfattning av Obamas agerande på det internationella planet under sitt första knappt ett och ett halvt år som president.