Södertälje

Föräldraaktion för att lyfta skolor

Södertälje rankades i år på 290:e och sista plats i Lärarnas riksförbunds jämförelse mellan Sveriges skolor. Som en reaktion på det startade några engagerade föräldrar tidigare i våras en aktionsgrupp för att förbättra resultaten. I går kväll hölls ett möte med kommunpolitiker i Södertälje stadshus.

– Vi har sett att kurvorna över hur många elever som klarar målen i Södertälje har minskat stadigt de senaste tio åren, säger en av föräldrarna, Karolina Fränne, en av initiativtagarna till Föräldraaktion 290-29.

Gruppen kallar sig Föräldraaktion 290-29, och namnet syftar på ett av aktionsgruppens mål, som är att Södertälje om fem år ska ha klättrat från sista plats till plats 29 i Lärarnas riksförbunds rankning. Man vill också att kommunen år 2015 ska ha en elevpeng i nivå med topp 5 i landet.

De närvarande politikerna hade lite olika syn på skuldfrågan och hur man bäst kommer till rätta med problemen.

– Kravlösheten som har varit i skolan under lång tid har missgynnat speciellt elever som inte kommer från studievana hem, och där tror jag att regeringens, Folkpartiets och alliansens reformer kommer att göra stor nytta, säger folkpartisten Metin Hawsho, vice ordförande i

Det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Lago ser aktionsgruppen som ett stöd för sin politik, men riktade även kritik mot regeringen.

– Sverige håller på att bli mycket delat. Det ser mycket olika ut i skolorna i Södertälje och Danderyd. Då behöver man ha en stat, en regering, som omfördelar och ser till att barnen och ungdomarna i Södertälje får lika förutsättningar som dem i Täby och Danderyd, säger Anders Lago.

Hur kan man göra det?

– Det handlar om att fördela statsbidragen till exempel efter behov, det handlar om att ge Södertälje stöd för att klara alla flyktingbarn.

Åhörarna på mötet ville i likhet med aktionsgruppen inte ha politisk pajkastning, utan enad front för att hjälpa Södertälje i rätt riktning.

– Jag förväntar mig att politikerna tar stora hatten på sig och säger att vi tillsammans över alla partigränser ska lägga en långsiktig utvecklingsplan för den kommunala skolan, och att vi tar gemensamt ansvar för den, säger Karolina Fränne från Föräldraaktion 290-29.

Oscar Skagerlind
oscar.skagerlind@sr.se