Södertälje

Inget brott bakom byggolycka

Det blir inget åtal efter en dödsolycka på Högbergaskolan i Hovsjö. Olyckan inträffade i slutet av mars. En 48-årig byggnadsarbetare omkom när delar av byggnadens tak kollapsade vid ett rivningsarbete.

Arbetsmiljöverkets utredning visar att det var en defekt balk som orsakade takraset. Stefan Norengård på Arbetsmiljöverket säger till Länstidningen att inte ens en erfaren konstruktör kunnat upptäcka felet, enligt expertis. Byggnadsarbetaren fick rasmassorna över sig och omkom.

Åklagaren har beslutat att läga ned förundersökningen om misstänkt brott, och hon anser inte heller att det förekommit någon oaktsamhet från företagets sida under rivningsarbetet i Högbergaskolan i Södertälje.