Öresund

Bron underlättar brottsligt samarbete

Öresundsbron har gjort det lättare för kriminella grupper att agera på båda sidor Öresund och kriminaliteten har blivit allt mer integrerad, säger polismästare Stefan Sintéus som är taktisk ledare inom Skånepolisen.

– Öresundsregionen är i princip sammanväxt. Går till exempel villainbrotten upp hos oss så blir de fler på Själland också.

Mönstren är väldigt lika på båda sidor sundet, enligt Stefan Sintéus.

Innan bron byggdes befarade polisen i Skåne framförallt fyra saker. Att gängkriminalitet skulle spridas från Köpenhamn till Malmö, att vänsterradikala grupper från Danmark skulle skapa ordningsproblem, att narkotikaproblematiken skulle öka och att bron skulle användas som en flyktväg vid allvarlig brottslighet.

Den utveckling som varit tydligast är att samarbetet mellan kriminella grupper ökat.

– Framförallt ser vi att kriminella ungdomar rör sig snabbt över sundet med tågen och att de kan hjälpas åt när det är något på gång. De här konstellationerna får lättare att samlas väldigt snabbt. Vi ser även  organiserad kriminalitet som är mer intensiv till exempel Mc-gäng, slutar Stefan Sintéus.