Västernorrland

Sköterska möter akutpatienter

En satsning på distrikssköterskor ska få länsborna att söka sig till rätt vårdinstans, och därmed minska trycket på akutmottagningarna. Bland annat kommer besökare på länssjukhuset i Sundsvall från och med i höst att mötas av en distrikssköterska när dom söker akutvård.

Distrikssköterskan ska fungera som en slags väktare och se till att inga patienter som skulle kunna hanteras av exempelvis primärvården belastar akutmottagningen.

Dessutom ska distrikssköterskor kunna göra fler hembesök på kvällar och nätter.

Mer om det här hör du i Efter Tre.