Torsdag 27 maj 2010

"Ingen mening med 30 om det inte är motiverat"

Christer Åkerlund, trafikingenjör från gatu- och trafikkontoret i Uppsala och Peter Linnskog från Trafikverket svarar på frågor om allt från bussfiler på Kungsgatan till 30 km/h utanför skolor.