mark

Olovlig schaktning i lyxvillaområde

Naturskyddsföreningen i Mark är mycket kritisk till att schaktningar i det nya lyxvillaområdet vid Krok i Örby gjorts i strid med detaljplanen. Nu vill man att kommunen stoppar arbetena och att området återställts.

Kroksån är en av åarna där insjööringen fortplantar sig. Insjööringen i Öresjön för en kamp för överlevnad då beståndet är ganska litet.

Enligt detaljplanen skulle en 30 meter bred växtzoon utefter ån sparas och skyddas eftersom det var viktigt med växtlighet och träd som skulle skydda och skugga ån.

Allvarligt
Lars-Åke Andersson i Naturskyddsföreningen ser allvarligt på schaktningen. Han reagerar också på att det gjorts för stora schaktningar i området medan det i detaljplanen står att husen skall anpassas till terrängen och befintlig marknivå. Marknivån får inte ändras mer än en halv meter utan tillstånd.

Lars-Åke Andersson vill att kommunen nu agerar.

Området som ligger på sluttningen ner mot sjön och Kroksån har ett mycket exklusivt läge och här planeras att bygga sju lyxvillor som är mycket utöver det vanliga. Prislappen på husen torde ligga en bra bit över tio miljoner kronor.

Inget tillstånd
På Plan och byggandskontoret säger chefen Charlotta Tornall att kommunen uppmärksammat att markarbetena kommit igång utan något tillstånd. De är nu stoppade och en dialog förs med Torbjörn von Braun som äger området.

Torbjörn von Braun säger att området kommer att i stora delar återställas så att byggnaderna väl smälter in i miljön och han menar att det ligger i hans intresse att göra det här så bra som möjligt.

Utreder vad som hänt
Vem som tagit bort träden utefter Kroksån är oklart, enligt Charlotta Tornvall, det kan vara kommunen själv som tagit bort en del träd och man utreder nu vad det är som hänt i området och Torbjörn von Braun ska komma in med en marklovsansökan där han får tillstånd till schaktningsarbetena som han i nuläget saknar.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se