Konstmuséet stänger

På söndag stänger konstmuseet på Fiskartorget i Västerås för att sedan öppna igen i september i nya lokaler. Museet flyttar ihop med Länsmuseet i en del av ASEA:s gamla verkstad i Mimerkvarteret.

Susanne Eriksson, chef för konstmuseet berättar om den allra sista utställningen.

– Det är ett projekt som mynnar ut i en animerad film som några elever på S:t Iliansskolan i Västerås gjort. De har tittat på temat "Mamma".

Hur känns det nu att lämna det här 150 år gamla huset?

– Det är ett jättefint hus men vi kanske har gjort vårt i det här huset. Som konstmuseeum är det inte helt lätt att vara hyresgäst i ett före detta rådhus. De nya lokalerna blir alldeles strålande, de är byggda för museiverksamhet, säger Susanne Eriksson till P4 Västmanland.

Just nu pågår en utredning som ska se vad det gamla huset skall användas till i fortsättningen, säger Magnus Åkerberg, verksamhetschef vid Fastighetskontoret i Västerås stad.