Svensk tillväxt bättre än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt växte med 3,0 procent under första kvartalet i år i jämförelse med samma kvartal i fjol, visar nya siffror från SCB. Hushållens konsumtion och en ökad export bidrog till den oväntat höga tillväxten.

– Det var en riktigt stark BNP-siffra vi fick och det är också väldigt viktigt att man har reviderat siffrorna tillbaka i tiden och att vi hade ett betydligt starkare 2009 än vi tidigare fått veta, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth - en av många ekonomer som fick sina förväntningar överträffade.

Sveriges ekonomi växer mer än vad de flesta bedömare vågat hoppas på. Även förra årets tillväxt visade sig vara bättre nu man tidigare trott och Statistiska centralbyrån har nu reviderat upp BNP siffran för 2009 med 0,1 procent.

Det som bidrog mest till första kvartalets starka tillväxt var hushållens konsumtion, där bland annat nybilsförsäljningen ökade med 45 procent.

Utrikeshandeln ökade för första gången på fem kvartal och bidrog även den till tillväxten. 

Men trots att utrikeshandeln inte påverkas av regeringens politik och att deras egen prognos för första kvartalet förutspådde en tillväxt på 0,8 procent vill finansminister Anders Borg gärna ta på sig en del av äran för de höga tillväxttalen.

Alla fyra svenska storbanker fick sina prognoser om en BNP-tillväxt för första kvartalet på omkring 2 procent överträffade.

Den som gick mest bet var Riksbanken. Deras prognos för första kvartalets BNP tillväxt låg på 0,23 procent, alltså rejält under de 3 procent som den faktiskt landade på. Och sannolikheten för en räntehöjning till sommaren har nu ökat markant.

– Jag tycker nog att det talar för en sommarhöjning här, säger makrostrategen Knut Hallberg på Swedbank.

– Vi ser ju att Riksbankens ledning, med Stefan Ingves i spetsen, också har varit ute och indikerat det på senaste tiden. Bland annat har man ju också varnat för hushållens kreditexpansion, säger Knut Hallberg.